Hoe kunnen onze Change Consultants je helpen bij veranderingstrajecten?

05/01/2021

In veel organisaties is men afgelopen maanden actief online beginnen werken en Microsoft Teams gaan uitrollen. In de praktijk blijkt het vaak een uitdaging om de overgang naar digitaal werken efficiënt te laten verlopen. Ook worden niet alle voordelen van de nieuwe applicaties ten volle benut. Er wordt veel tijd en middelen geïnvesteerd in de technische aspecten van het veranderingstraject, maar men staat niet altijd voldoende stil bij de persoonlijke noden en bezorgdheden van alle medewerkers.

In deze blogpost beschrijft Change Consultant Janne enkele veel voorkomende situaties waar zij dagelijks mee in aanraking komt. Ze geeft tevens mee hoe ze het ADKAR model aanwendt om digitale transitie bij onze klanten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.