Excel: Formules en functies

Omschrijving

Je werkt vlot met Excel en kent de populairste Excel-functies, waaronder bijvoorbeeld de SUM. Maar hoe complexer je werk in Excel wordt, hoe meer functies je nodig hebt. En die functies leer je in onze cursus “Excel: Formules en functies”. Na deze cursus verspil je geen tijd meer door alles zelf uit te zoeken, en kan je de functies en formules gebruiken alsof je het altijd al deed.

Objectieven

Na onze opleiding zal je:

 • Vlot met de basisfuncties van Excel kunnen werken;
 • Vertrouwd zijn met een groot aantal datum- en opzoekfuncties, logische en informatieve functies, tekstfuncties, …;
 • Een functie in een andere functie kunnen integreren (geneste functie);
 • Weten hoe je een geneste functie het beste ontleedt en begrijpt.

Doelgroep

Iedereen die efficiënter met functies en formules in Excel wil leren werken.

Voorkennis

Je beschikt over een goede basiskennis van Excel.

Inhoud

Deel 1 Formules

 • Formules manueel ingeven
 • Met de functiewizard werken
 • De hulpfunctie gebruiken
 • Absolute en relatieve adressering ($)
 • Celnamen

Deel 2 Basisfuncties

 • Sum – Min – Max – Count – Counta – Countblank – Round – Average – Roundup - Rounddown …

Deel 3 Datum- en tijdfuncties

 • Today – Now – Month – Year – Day – Weekday – Networkdays - Eomonth…

Deel 4 Logische functies

 • If – And – Or – Not – Iferror – Ifs – Switch - Let

Deel 5 Opzoekfuncties

 • Vlookup - Hlookup – Xlookup - Match – Xmatch - Index – Offset – Address – Indirect

Deel 6 Tekstfuncties

 • Left – Right – Mid – Upper – Lower – Find – Search – Len – Concatenate (&) – TextJoin - Proper – Value – Trim – Replace - Substitute
 • Tekst eenvoudig splitsen met Flash Fill

Deel 7 Informatieve functies

 • IsBlank – IsError – IsNumber – IsText

Deel 8 Statistische functies

 • SumIf(s) - AverageIf(s) – Countif(s) – Large – Small - Rank.Avg - Rank.Eq

Deel 9 Dynamische array functies

 • Unique – Filter – Sort – SortBy – Sequence
 • Verwijzen naar een Spill range via #

Vraag een offerte aanDeel deze opleiding op Facebook, Twitter, LinkedIn of e-mail

Offerte incompany opleiding

Wil je deze opleiding voor je medewerkers organiseren? Al dan niet met aangepaste inhoud? We gieten je wensen in een passende oplossing.

Offerte aanvragen

Vragen?

Bel ons op +32 2 264 13 20 
of mail naar ictlearning@xylos.com